"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

 استمناء
س : حكم كسى كه با آمیزش جنسى حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟


در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسكین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است كه هر دو را انجام دهد.


س : اگر مكلّف علم داشته باشد به اینكه استمناء روزه را باطل مى‏كند، ولى عمدا آن را انجام دهد، آیا كفاره جمع بر او واجب مى‏شود؟


اگر عمدا استمناء كند و منى هم از او خارج شود، كفاره جمع بر او واجب نمى‏شود لكن احتیاط مستحب آن است كه كفاره جمع بپردازد.


س : در ماه مبارك رمضان بدون وجود هیچیك از آثار استمناء فقط بر اثر حالتى كه هنگام مكالمه تلفنى با یك زن نامحرم در خود احساس كردم مایع منى از من خارج شد، با توجه به اینكه مكالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرمائید، آیا روزه‏ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطلان، آیا كفاره هم بر من واجب است یا خیر؟


اگر خروج منى بر اثر صحبت با یك زن جزء عادت‏هاى قبلى شما نبوده و مكالمه تلفنى با او هم بدون قصد لذت و ریبه بوده و در عین حال بطور غیرارادى منى از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمى‏شود و چیزى هم بر اثر آن بر شما واجب نیست.


س : شخصى چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غیر آن داشته است، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟


استمناء مطلقا حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، موجب غسل جنابت هم مى‏شود، و اگر این عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حكم افطار عمدى با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تیمم انجام دهد، نماز و روزه‏اش باطل و قضاى آنها واجب است.


س : آیا استمناء توسط همسر، حكم استمناء حرام را دارد؟


این كار، از موارد استمناء حرام نیست.


س : آیا جایز است شخص مجرد در صورتى كه پزشك منى او را براى آزمایش بخواهد و راه دیگرى هم براى خارج كردن منى نداشته باشد، استمناء نماید؟


اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.


س : بعضى از مراكز پزشكى براى انجام آزمایشهاى پزشكى بر روى منى از انسان مى‏خواهند كه استمناء كند تا معلوم شود كه وى قادر بر بچه‏دار شدن هست یا خیر، آیا استمناء براى او جایز است.


استمناء جایز نیست، هر چند براى تشخیص قدرت وى بر بچه‏دار شدن باشد، مگر آنكه ضرورتى ایجاب كند.


س : تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حكمى دارد؟
الف: تخیّل همسر
ب: تخیل زن اجنبى‏


در فرض اول در صورتى كه حرامى مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد و در فرض دوّم، احتیاط در ترك آن است.


س : شخصى در ابتداى سن بلوغ روزه مى‏گرفته، ولى در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، در حالى كه جهل داشته به اینكه براى روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضاى روزه‏هاى آن روزها كافى است یإ؛ل‏ل اینكه تكلیف دیگرى دارد؟


در فرض سؤال، قضا و بنابر احتیاط واجب كفاره بر او واجب است.


س : شخص روزه‏دارى در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزى نگاه كرده و جنب شده است. آیا با این كار روزه‏اش باطل مى‏شود؟


اگر نگاه كردن او به قصد انزال بوده و یا مى‏دانسته كه اگر به آن منظره نگاه كند، جنب مى‏شود و یا عادت او بر این بوده است و در عین حال عمدا نگاه كرده و جنب شده، حكم جنابت عمدى را دارد یعنى هم قضاء بر عهده او مى‏باشد و هم كفّاره.


س : انسان روزه دارى كه در یك روز بیش از یكبار كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام دهد وظیفه‏اش چیست؟


فقط یك كفاره بر او واجب مى‏شود، بلى اگر این كار آمیزش جنسى یا استمناء باشد احتیاط واجب آن است كه بعدد دفعات آمیزش جنسى یا استمناء كفاره بدهد.